Δευτέρα, 26 ΣεπτεμβρίουΚαλώς ήρθατε!!
Shadow

Και ξαφνικά δημοσίευμα για τον Βοτανικό

Στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός περνούν τα έσοδα από την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου στο Βοτανικό σύμφωνα με την εφημερίδα Sportday. Έπειτα από διαπραγματεύσεις υπήρξε συμφωνία στο συγκεκριμένο ζήτημα με τον Δήμο Αθηναίων.

Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγονός πως η συγκεκριμένη διαρροή γίνεται την ημέρα που το περίφημο MoU έχει ουσιαστικά λήξει από τη στιγμή που μέχρι τις 30/06/21 δεν υπήρξε έγκριση καμίας απολύτως διμερούς σύμβασης για το έργο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο μπορούν να αποχωρήσουν αζημίως ως προς τα υπόλοιπα μέρη του πρότζεκτ.

Πιο χαρακτηριστικά το άρθρο 14 του MoU αναφέρει τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

  1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν τη σπουδαιότητα επίτευξης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, δηλώνουν ότι θα προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη και θα συνεργάζονται από κοινού και με συνέπεια για την υλοποίηση των σκοπών και όρων του παρόντος μνημονίου σε πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίας κατανόησης.
  2. Σε περίπτωση όμως που δεν υπογραφούν οι αναγκαιούμενες κατά περίπτωση διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και σε κάθε περίπτωση έως την καταληκτική ημερομηνία της 30.6.2021, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να αποδεσμευθούν από το παρόν μνημόνιο αζημίως και χωρίς να δύνανται να εγείρουν κάποια αξίωση έναντι των υπόλοιπων Συμβαλλομένων Μερών για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει έως την αποδέσμευσή τους από το παρόν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, εκτός εάν εν τω μεταξύ κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα συμφωνηθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας.
  3. Εφόσον τελικά δεν επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας τη γενική ευθύνη και τον συντονισμό του, θα αναλάβει με δική του μέριμνα και ευθύνη να εισηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αποκτήσουν οι Περιοχές της Διπλής Ανάπλασης ή τμήματα αυτών, διαφορετικό προορισμό και χαρακτηριστικά διαφορετικής αξιοποίησης από το ισχύον πλαίσιο ανάπλασης και ανάπτυξης, καθώς και να προστατευθούν τα δικαιώματα των φορέων υλοποίησης του Προγράμματος ή και τρίτων, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες και της αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, καθώς και της οικείας νομολογίας.
  4. Εφόσον τελικά δεν επιτευχθεί η υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και σε συνέχεια των οριζομένων στην ως άνω παράγραφο 3, όσον αφορά ειδικότερα την Περιοχή Ανάπλασης II – Τομέας Ανάπλασης Β’, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς και εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, προκειμένου η ΑΕΠ Ελαιώνα, ως ιδιοκτήτης της έκτασης του Τομέα Β’ της Περιοχής Ανάπλασης II, να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και ότι οι ενέργειες αυτές θα επιτρέψουν εν τέλει την αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της με όρους ή προϋποθέσεις που από πλευράς επιτρεπομένων χρήσεων, συντελεστών δόμησης και κάλυψης, ύψους των ανεγερθησομένων κτιρίων κλπ θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους προβλεπόμενους από το ΠΔ, αλλά δεν θα αφορούν ή δε θα σχετίζονται ή εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από την υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και περιγράφει κατά περιεχόμενο στο από 14.5.2013 Π.Δ. και τις σε εξουσιοδότηση αυτού διατάξεις.

1 Comment

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: