Σάββατο, 13 ΑυγούστουΚαλώς ήρθατε!!
Shadow

Στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο η υπόθεση του Βοτανικού

Το νέο σχέδιο του αθλητικού νόμου κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το άρθρο 45, όπου γίνεται αναφορά στη Διπλή Ανάπλαση και στο γηπεδικό θέμα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο του νέου αθλητικού νόμου:

«Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό.
1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161), ο Δήμος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α΄ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό, καθώς και τις προβλεπόμενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 227/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην παρ. 2 σύμβασης. Οι μοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης προ των ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωματείο διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον Δήμο Αθηναίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.

2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του σωματείου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1 μπορούν να εκχωρηθούν από το σωματείο στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρας της ομάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται σε αυτή να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών.

5. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω από 29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης ή εκμίσθωσης του χώρου και την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α ́ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α ́ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις διατάξεις του ν. 423/1976 (Α΄223). Ειδικά για την περίπτωση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, η δημοπράτηση του έργου μπορεί να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης. Οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οικοδομικές εργασίες εκτελούνται μόνον επί των τμημάτων του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ επί των οποίων υφίσταται εκάστοτε κυριότητα του Δήμου Αθηναίων».

6. Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην αξία συνεισφοράς των μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ».

8 Comments

 • ναυαρχος

  Ο δήμος προετοιμάζεται, ο ερασιτέχνης το ίδιο, οι τράπεζες επίσης, ο φαλακρός ξερογλύφεται και η Γ.Σ. ακόμα δεν προβλέπεται να γίνει. Ο κυριότερος ρυθμιστής δεν έχει ερωτηθεί ακόμα. Ο κόσμος του συλλόγου δηλαδή. Γιαυτό μην ξανοίγεστε. Ελπίζω, το σώμα το μελών να έχει ρωτήσει δικηγόρους για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν γιατί με τον γαύρο που διοικεί το ποδοσφαιρικό τμήμα όλα τα περιμένουμε. Μην τον εμπιστεύεστε.

 • kapetanios

  ια επισημανση και μια ερωτηση. Πουθενα στο νομοσχεδιο δεν αναφερεται η πηγη χρηματοδοτησης. Πχ σα να ξεκιναω να κανω σπιτι, αλλα να μην εχω εξασφαλισει δανειο απο τραπεζα. Επισης, εστω οτι τα μελη τηςς ΔΣ ψηφισουν οχι στην παραχωρηση του γηπεδου, η ΔΑ θα συνεχισει να υφισταται?

 • hristos

  ροβληματικη η συμφωνια:
  1. Ο Δημος παιρνει την Λεωφορο για παντα και δινει στον ΠΑΟ τον Βοτανικο για 99 χρονια. Μετα παιρνει πισω τον Βοτανικο και ο ΠΑΟ ξεκρμαστος. Ψεμματα;
  2. Απο τις εμπορικες χρησεις ο Δημος παιρνει 65% και το κρατος το υπολοιπο 35%. Ο ΠΑΟ που θα λειτουργει το γηπεδο ΤΙΠΟΤΑ. Ο ΠΑΟ μπορει να παρει τις εμπορικες χρησεις με εωοικιο. Πιο θα ειναι το ενοικιο; Δεν μας το λενε.
  3. Δεν καθοριζεται το χρονικο διαστημα που ο Δημος θα παιρνει το 65% και το κρατος 35%. Δηλαδη εαν μετα απο 30 χρονια ο Δημος και το κρατος παρουν τα λεφτα τους πισω θα συνεχιζουν να παιρνουν το 65% και 35% και τα 99 χρονια; Κατι τετοιο ειναι η τελεια απομυζηση του ΠΑΟ. Ψεμματα;

  Με αυτα δεν βλεπω γηπεδο στο Βοτανικο. Μας ειπαν οτι τα δικαιωματα που εχει ο ΠΑΟ στην Λεωφορο μεταφεροναι στον Βοτανικο. Ο ΠΑΟ εχει την Λεωφορο για οσο υπαρχει. Τον Βοτανικο θα τον εχει μονο για 99 χρονια. Μετα ο Βοτανικος παει στο κρατος. Τι μας δινουν λοιπον; Θα ψηφισω σιγουρα ΟΧΙ. Να παμε στο ΟΑΚΑ και θα εχουμε και την Λεωφορο παντα δικια μας. Στην Λεωφορο μπορουμε να κανουμε οποτε θελουμε κλειστο μπασκετ και εγκαταστασεις ερασιτεχνη. Αντε στο καλο Μαπκογιαννη μαζι με τα τσιρακια σου.

 • παο29

  Πολυ ασχημα νεα απο το νομοσχεδιο το αθλητικο που εκει μεσα υπαρχει αναφορα για Βοτανικο

  Εχουμε φαει 3-0 στο ημιχρονο & πανηγυριζουμε(;)

  Πολλα εναντιον μας & πολλα σκοτεινα σημεια χωρις καν λεξη

  Απογοητευση! Οι διαπραγματευσεις του ανικανου μας υποθηκευσε!

 • giannis

  Ο μόνος σύλλογος που θα πληρώνει κρατικούς φορείς για πάντα ενώ θα έχει δώσει περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Δεν θα αναφερθώ στους άμεσους αντιπάλους του και στις διευκολύνσεις που τους παρείχε το κράτος στα δικά τους γήπεδα,εδώ ο ιστορικός αλλά μικρός Πανιώνιος παίρνει ΔΩΡΕΑΝ από το κράτος κλειστό 21 εκατομμυρίων στην Νέα Σμύρνη.Να μας πει ο πρόεδρος Μαλακατές και το υπόλοιπο ΔΣ αν για ένα γηπεδάκι 11 εκατομμυρίων στη χειρότερη περιοχή της Αθήνας που δεν μας συνδέει το οτιδήποτε αξίζει να αφήσουμε την ιστορική μας έδρα-οικόπεδο φιλέτο.Ποιους εξυπηρετούν;

 • νικος

  επειδη βλεπω πολλοι να μην εχουν καταλαβει ακριβως τι παιζει, θα πω το εξης.Μιλαμε για δυο τελειως διαφορετικα πραγματα.Οι εμπορικες χρησεις ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ,εκει δηλαδη που υπαρχουν τα τεραστια εσοδα,θα ανηκουν ΜΟΝΟ στον δημο και στο κρατος.Εμεις ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ εξω απο το γηπεδο.Οι εμπορικες χρησεις ΕΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ(σουιτες,ονοματοδοσια,κλπ) θα μισθωνονται απο την ΠΑΕ αλλα και αυτο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ γιατι το Μου αναφερει οτι θα γινεται διαγωνισμος.Τωρα στη ΛΕΩΦΟΡΟ Η ΣΤΟ ΟΑΚΑ. ολα τα εσοδα εντος γηπεδου ειναι δικα μας.Δηλαδη θα παμε ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ(υπαρχει υπογεγραμμενη υπουργικη αποφαση στα 500 μετρα απο το γηπεδο).για να μην εχουμε ουτε γκαζοζα εξω απο το γηπεδο και εντος γηπεδου να εχουμε λιγοτερα εσοδα απο οτι εχουμε τωρα σε Λεωφορο η ΟΑΚΑ.Βρειτε μου ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ σε ολη την Ευρωπη που να εφτιαξε γηπεδο Διχως να εχει εμπορικες χρησεις ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ..Σας απαντω εγω.ΚΑΜΜΙΑ.ΟΧΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΑ ΑΥΤΗ.ΖΗΤΩ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: